שלח כתבה דוא
pdf PDF


הראי"ה בפרשה

הרב קוק לפרשת השבוע
תשפ"ד במדבר

פרשת בלק  -  נביא לאומות   -   הרב אורי שרקי

פרשת חוקת   -   זאת 'חוקת' התורה   -   הרב יעקב פילבר

פרשת קורח   -   מחלוקת ודעות עצמיות   -   הרב ד"ר יוחאי רודיק

פרשת שלח   -   טעות המרגלים   -  הרב ד"ר שחר רחמני

פרשת בהעלותך   -   "ויהי בנסוע הארון"   -   הרב אברהם וסרמן

פרשת נשא   -   כתר כהונה, תורה ומלכות   -   אסף פאסי

 חג השבועות, חג מתן תורה -  קיום תורה בארץ ישראל   -   הרב אריה שטרן 

פרשת במדבר   -   "איש על דגלו"   -   הרב יחיאל וסרמן
 ויקרא


פרשת בחוקותי   -   "אם בחוקותי תלכו"   -   הרב יצחק דור

פרשת בהר   -   קדושה מתוך מעורבות   -   הרב יהודה פרוידיגר

פרשת אמור   -   'אהבה' בברכת כהנים   -   הרב יעקב מרגלית

פרשת קדושים   -   "ואהבת" : זו ערבות הדדית   -   הרב שי פירון    לכבוד יום העצמאות

פרשת אחרי מות   -   עבודת ד' מתוך כל כוחות החיים   -   הרב יאיר שטראוס

  דרשה לשבת הגדול ה'תשפ"ד   -   "יום ד' הגדול והנורא   -   הרב אברהם גיסר 

פרשת מצורע   -   ביעור החמץ: סמל לדורות!   -   הרב אברהם רזניקוב

פרשת תזריע   -   "לעשות הכל למען הטהרה", והנה דוגמא   -   הרב מנחם בורשטין

פרשת שמיני   -   חטא נדב ואביהו-המשמעות החינוכית   -   הרב יוחאי רודיק

פרשת צו   -   תרומת ההווה לבניין העתיד   -   הרב יובל שרלו

 פרשת ויקרא   -   חידת הקורבנות בדברי הראי"ה זצ"ל  -   הרב דוד חי הכהן שמות

פרשת פקודי   -   "סגולה לברכה בכסף"   -   הרב נתנאל רוזן

פרשת ויקהל   -   תכשיטי 'זימה' לבניית המשכן   -   הרב אלי קפלן

פרשת כי תשא   -   העוצמה האמונית 'שנפגעה'   -   הרב יאיר שטראוס

פרשת תצוה   -   ייחודיותו של משה רבנו   -   הרב מיכה הלוי

פרשת תרומה   -   כל הזהב למקדש, למה?   -   הרב יהודה פרוידיגר

פרשת משפטים   -   "אורות התשובה" ופרשת משפטים   -   מר משה דרורי

פרשת יתרו   -   "כפה עליהם הר כגיגית"   -   הרב משה גנץ

פרשת בשלח   -   'מקום המקדש' בשירת הים   -   הרב אברהם וסרמן

פרשת בא   -   להיות גולם   -   הרב ליאור אנגלמן

פרשת וארא   -   על נס וטבע   -   הרב אביחי קצין

פרשת שמות   -   הגאולה כיציאת מצרים   -   הרב פרופ' יהודה ברנדס בראשית

פרשת ויחי   -   "משם רועה אבן ישראל"   -   ר' מאיר גרוס

פרשת ויגש   -   "ויגש יהודה אליו"   -   הרב יעקב מרגלית

פרשת מקץ   -   לכבוש את ההר   -   הרב יצחק זאגא

פרשת וישב   -   התגשמות חלומות יוסף בימינו   -   הרב ראובן הילר

פרשת וישלח   -   עשו, ישמעאל וחלוקת הארץ   -   הרב עזריאל אריאל

פרשת ויצא   -   'מלחמת קיום'   -   אסף פאסי

פרשת תולדות   -   'סינדרום התאומים'   -   הרב אברהם רזניקוב

פרשת חיי שרה   -   איש בשורה - עם של בשורה   -   הרב חיים אירם

פרשת וירא   -   "אחרי תשעה נסיונות-באמת נצרכת העקידה?   -   הרב נתנאל רוזן

פרשת לך-לך  -  אברהם אבינו יוצא ל'מסע חייו'  -  הרב שלמה לוי

פרשת נח   -   דירתן של צדיקים   -   הרב יוסף אלנקווה

פרשת בראשית   -   ספר 'האחים והאחיות'   -   הרב יעקב פילברתשפ"ג


 דברים

פרשת האזינו   -   אין מקריות!   -   הרב יצחק זאגא

פרשת ניצבים-וילך   -   "אמונת התשובה"   -   הרב יהושע זאב הס

פרשת כי תבוא   -   הברית ההדדית   -   הרב יהודה (גורי) פרוידיגר

פרשת כי תצא   -   'מוסריותה של מלחמת רשות'   -   הרב יעקב מרגלית

פרשת שופטים   -   האם מדינה יהודית תהיה דיקטטורה מלכותית?   -   הרב ליאור אנגלמן

פרשת ראה   -   'בנים', תואר לחיים   -   הרב חיים אירם 

פרשת עקב   -   בשבחי ארץ ישראל   -   הרב יעקב זיסברג

פרשת ואתחנן   -   "התפילה: חוק נפלא שחקק הקב"ה בעולמו   -   הרב מאיר כהנא

פרשת דברים (חזון)   -   יש מה לעשות!   -   הרב אריה שטרן
 במדבר

פרשת מטות-מסעי   -   לפני ד'   -   הרב יוסף צבי רימון

פרשת פנחס   -   "קנאות"   -   הרב אלישע אבינר

פרשת בלק   -   'בקשו לקבוע 'פרשת בלק' בקריאת שמע'   -   הרב אביחי קצין

פרשת חוקת   -   הכעס - שורש החטא   -   הרב אבי ח. ישי

פרשת קרח   -   מול 'השאיפות הגדולות'   -   הרב שמואל לורנץ

פרשת שלח לך   -   'חטא המרגלים'  מזוית חדשה   -   הרב חגי לונדין

פרשת בהעלותך   -   "שלך גדול משלהם"   -   הרב יהודה (גורי) פרוידיגר

פרשת נשא   -   "כהנים חכמים מרבים שלום בעולם"   -   הרב ארי שבט

פרשת במדבר   -   צבא ד'   -   הרב מרדכי גרינברג ויקרא

פרשת בהר-בחוקותי   -   על דעת המקום והזמן   -   הרב יעקב פישר

פרשת אמור   -   "אפילו שאני כבר לא אהיה שם"   -   הרב נתנאל רוזן

פרשת אחרי מות קדושים  -  רפואה במדינה יהודית   -   הרב אברהם רזניקוב 

פרשת תזריע-מצורע   -   מים, מים, בששון...   -   מאיר גרוס

פרשת שמיני   -   הדמיון הכוזב   -   הרב יצחק חי זאגא

פרשת צו   -  משכן, מקדש ומדינה יהודית, הולכים יחדיו!   -  הרב יוסף כרמל

פרשת ויקרא   -   קריאה ב'לשון של חיבה'  -   הרב דוד סתיו שמות

פרשת ויקהל פקודי   -   'מראות הצובאות'   -   משה ברנע

פרשת כי תשא   -   דין וחסד, קפדנות וענוה   -   הרב ליאור אנגלמן

פרשת תצוה   -   "עדות לבאי עולם"   -   הרב אליהו בלומנצוויג

פרשת תרומה   -   'עורות תחשים'   -   הרב אורי שרקי

פרשת משפטים   -   מבית המדרש לבית המשפט, השפעת הרב קוק על המשפט הישראלי   -   פרופ' אביעד הכהן 

פרשת יתרו   -   'מתחת השמים' ו'מעל השמים'   -   הרב יעקב מדן

פרשת בשלח   -   'גמילת העם' רק בחיבור 'הלוח המוסרי' ו'הלוח האלוקי'   -   הרב רפי פוירשטיין

פרשת בא   -   משמעות השם "פסח" לפי מרן הרב זצ"ל   -   הרב יוסף צבי רימון

פרשת וארא   -   אבני אלגביש   -   הרב אלעד ברנד


 בראשית

פרשת ויחי   -   ברכת יעקב   -   עו"ד שלום וסרטייל

פרשת ויגש   -   יעקב קורא קריאת שמע   -   הרב ד"ר דני טרופר

פרשת מקץ   -   תורת ארץ ישראל   -   מאיר גרוס

פרשת וישב   -   הסברה הכרחית   -   הרב יצחק חי זאגא  

פרשת וישלח   -   "ויבוא יעקב שלם"   -   אלחנן גלט

פרשת ויצא  -  מעלתה המיוחדת של תפילת ערבית  -  הרב אליהו א. קפלן

פרשת תולדות   -   ה"מתמחה"  מול מומחה   -  הרב נתנאל רוזן

פרשת חיי שרה   -   "יפה שיחתן של עבדי אבות"   -   הרב אלישע אבינר

פרשת וירא   -   צחוקה של שרה  -   הרב יגאל בצלאל שפרן

פרשת לך לך   -   "ואוסיף ללכת"   -   הרב יעקב פישר

פרשת נח   -   צדיק בדורותיו: שיפוט מוחלט ושיפוט יחסי  -   הרב מיכאל אברהם

פרשת בראשית   -   בראשית על הישן ועל החדש   -   הרב יעקב אריאל

פרשת האזינו, וזאת הברכה   -   'הקדושה המחרבת'   -   הרב יצחק זאגא

פרשת וילך   -   התשובה ו'כללות ישראל'   -   הרב מרדכי גרינברג
 תשפ"ב


 דברים

פרשת ניצבים   -   "לא בשמים היא" במשנת הרב קוק   -   הרב ארי שבט 

פרשת כי תבוא   -   התורה בחיי המעשה ובשבעים לשון   -   הרב יאיר שטראוס

פרשת כי תצא   -   "תמחה את זכר עמלק"   -   הרב י"ד פרי

פרשת שופטים   -   "תמים תהיה עם ה' אלוקיך"   -   פרופ' אליאב שוחטמן

פרשת ראה   -   "לא תתגודדו!"   -   הרב יהושע זאב האס

פרשת עקב   -   ברית העם והארץ   -   הרב שלמה לוי 

פרשת ואתחנן   -   מתן תורה 'באש ובענן'   -   הרב גבריאל גולדמן

פרשת דברים   -   פתיחה לספר דברים   -   הרב אורי שרקי 


 במדבר

פרשת מסעי   -   "מסעיהם למוצאיהם"   -   הרב אליהו בלומנצוויג

פרשת מטות   -   בני גד ובני ראובן   -   הרב יגאל אריאל

פרשת פנחס   -   'אהבה יוקדת' לארץ חמדת אבות   -   עו"ד שלום וסרטייל

פרשת בלק   -   סיום גלות 'רומי'   -   הרב יצחק חי זאגא

פרשת חוקת   -   משה, מנהיג בדור המדבר  -   הרב ראובן הילר

פרשת קרח   -   "בקהלם אל תחד כבודי"   -   הרב יעקב שפירא

פרשת שלח   -   הציצית ומצוות התורה   -   הרב אברהם טייץ 

פרשת בהעלותך   -   מי יאכילנו?...   -   הרב חיים אירם  

 פרשת נשא   -   ערב חג השבועות, בין 'נשא' ל'השיאנו'   -    הרב יעקב פישר

  לכבוד יום ירושלים   -   תפילה לבניינה של ירושלים   -   הרב אביחי קצין 

פרשת במדבר   -   'התלמידים כבנים'   -   הרב יעקב מרגלית


 ויקרא

פרשת בחוקותי   -   הרב אביחי קצין   -   בין עמל התורה למתיקותה

 לפרשת בהר  :   לכבוד שנת תשפ"ב – שנת השמיטה:    

                               מאמר 1   :   השמיטה: בין מצוה להשראה  -  הרב אברהם וסרמן

                               מאמר 2   :   החקלאים: "גיבורי כח"  -  האגרונום, ד"ר מוטי שומרון

                               מאמר 3   :   לעצור את שאון העולם  -  אסף פאסי


פרשת אמור   -   אמירות   -  הרב יעקב פישר 

פרשת קדושים   -   על איסורי עריות   -   הרב עומר דוידוביץ

פרשת אחרי מות   -   כיצד נכנסים אל הקודש?   -   הרב חיים סלומון

חג הפסח   -   השיר הפשוט של הלחם   -   הרב יצחק זאגא

פרשת מצורע   -   'הנידה' בטומאתה ובטהרתה  -  הרב מיכה הלוי 

פרשת תזריע   -   לתיקונו של עולם   -   הרב עזריאל אריאל פרשת שמיני   -   שורש חטא נדב ואביהו   -   הרב א.אליהו (אלי) קפלן

פרשת צו   -   'בקשת האלוקים' בכל צדדי החיים   -   הרב דוד סתיו

פרשת ויקרא  -  "להיות נקרא אל ה'  "  -  הרב רא"ם הכהן


 שמות

פרשת פקודי  -  על הקדושה ועל הטהרה  -  הרב אלעד ברנד

פרשת ויקהל   -   חינוך ארץ ישראלי   -   הרב יצחק זאגא

פרשת כי תשא  -  'כיור המים המטהר'  -  הרב יוחנן פריד

פרשת תצוה  -  נר התמיד ומנורת הזהב  -  סוד האומה הישראלית

פרשת תרומה  -  שקט הקודש  -  הרב יגאל שפרן

פרשת משפטים  -  "המשפטים אשר תשים לפניהם..."  -  הרב פרופ' נחום רקובר

פרשת יתרו  -  "ישועת ד' כהרף עין"  -  הרב נחום נריה

פרשת בשלח, לשבת שירה  -  יצמא-ימצא  -  הרב יעקב פישר

פרשת בשלח  -  'אל נווה קדשך'  -  הרב יואל קטן

פרשת בא  -  גאולה אחרונה כגאולה ראשונה  -  יהודה פרוידיגר

פרשת וארא  -  'והן לא יאמינו לי'  -  הרב מרדכי גרינברג

פרשת שמות  -  שיעבוד מצרים, למה?  -  הרב יעקב מרגלית


 בראשית

פרשת ויחי  -  רחל בדרך  -  הרב אורי שרקי

פרשת ויגש  -  'טירונות של גלות'  -  הרב חיים אירם

פרשת מקץ  -  על מהות 'העדה'  -  הרב יגאל אריאל

פרשת וישב  -  'מחיל אל חיל'  -  הרב חיים אורי קוטלר

פרשת וישלח  -  'מעשה אבות סימן לבנים'  -  הרב י.איסר קלונסקי

פרשת ויצא  -  'להתעקש על עברית' -  הרב ארי יצחק שבט 

פרשת תולדות  -  מאבק כוחות  -  הרב חגי לונדין 

פרשת חיי שרה  -  'מנחת יצחק'  -  הרב יהושע זאב הס

פרשת וירא  -  התחלנו אוניברסליים ונסיים אוניברסליים  -  הרב נתנאל רוזן

פרשת לך לך  -  'פסיעות של אמונה'  -  הרב יצחק זאגא

פרשת נח  -  "קיום העולם והמוסר האנושי תלויים זה בזה"  -  הרב ראם הכהן 

פרשת בראשית  -  על בריאה ואבולוציה  -  הרב פרופ' יהודה ברדייס
תשפ"א


דברים

פרשת וזאת הברכה  -  ברכת השבטים היום  -  הרב ליאור אנגלמן

פרשת האזינו  -  'הסתרת פנים' ו'החזרת פנים'  -  הרב יוחנן פריד

פרשת וילך  -  "התשובה - עצה של חיבה"  -  הרב פרופ' נריה גוטל

פרשת ניצבים  -  "נקודת היציבות"  -  הרב יהושע זאב הס   גליון 500

פרשת כי תבוא  -  'הסכת ושמע'  -  הרב יצחק חי זאגא

פרשת כי תצא  -  'כיפת ברזל' או 'שטחים פתוחים'  - הרב מרדכי גרינברג

פרשת שופטים  -  'אורה של תורה' בארץ - הרב חיים אירם

פרשת ראה  -  השמיטה במשנתו של הראי"ה קוק זצ"ל  -  ד"ר חגי בן ארצי

פרשת עקב  -  "יום הקהל"  -  הרב יוחנן פריד

פרשת ואתחנן  -  "נחמו נחמו עמי" - ראיה אחרת  -  הרב יהודה (גורי) פרודיגר

פרשת דברים  -  "מפי עצמו אמרו"  -  הרב אברהם טייץ


במדבר

פרשת מסעי  -  לקח סיפורי המדבר  -  הרב יעקב פילבר

פרשת מטות  -  זמני ההתרוממות  -  הרב חיים אורי קוטלר

פרשת פנחס - רוח הזיקנה והנעורים - הרב יצחק זאגא

פרשת בלק  -  גוי ונביא  -  הרב אורי שרקי

פרשת חוקת - תלמידי חכמים: טפלים לעם ונישאים מהעם - הרב ארי שבט

פרשת קרח  -  שני סוגי אחדות עם 'אפקט הפוך'  -  הרב נתנאל רוזן

פרשת שלח  -  יהדות לאומית בארצה  -  הרב נריה גוטל

פרשת בהעלותך  -  מהם שבעת קני המנורה?  -  הרב מרדכי גרינברג

פרשת נשא  -  "הארוך ביותר"  -  הרב אורי שרקי

פרשת במדבר  -  מפקד ותפקיד  -  הרב יהושע זאב הס


ויקרא

פרשת בהר-בחוקותי  -  העם מול הארץ  -  הרב עזריאל אריאל

פרשת אמור  -  קדושת כהונה אני מבקש!  -  הרב נחום נריה

פרשת אחרי מות-קדושים  -  קדושה מוחלטת  -  הרב יצחק זאגא 

פרשת תזריע (ומצורע)  - 'ברית אברהם' ו'תורת משה'  -  הרב יוחנן פריד

פרשת שמיני  -  'קדוש מתקדש'  -  הרב חיים אירם

פרשת צו (ערב חג הפסח)  -  זביחת היצר  -  הרב יצחק זאגא

פרשת ויקרא  -  קורבנות בזמן הזה  -  הרב יגאל אריאל


שמות

פרשת ויקהל - "כללות עדה קדושה אין לה שיעור"  -  הרב פרופ' נריה גוטל

פרשת כי תשא  -  מנהיג בעיתות משבר  -   הרב יהושע זאב האס

פרשת תצוה - ה"ציץ" בקודש ובחול - הרב יוחנן פריד

פרשת תרומה - הארון והמנורה, תורת ארץ ישראל - הרב יהודה (גורי) פרוידיגר

פרשת משפטים - 'איככה אלבשנה' - הרב יצחק חי זאגא

פרשת יתרו  -  הדבקות בתורה העליונה  -  הרב אברהם טייץ

פרשת בשלח  -  "כי אני ה' רופאך"  -  הרב יוחנן פריד

פרשת בא - טעמי הרב זצ"ל לקדושת הבכורה באדם ובבהמה - הרב ארי שבט

פרשת וארא - 'גאולה ואמונה' - הרב ישראל איסר קלונסקי

פרשת שמות  -  "שלח את עמי ויעבדוני" - הרב מרדכי גרינברג


בראשית

סיכום לספר בראשית  -  הרב אורי שרקי 

פרשת ויחי  -  ארץ האמונה  -  הרב יצחק חי זאגא

פרשת ויגש - 'התנגשות' לשם 'התקרבות' - הרב אברהם טייץ

פרשת מקץ  -  "נשני - והפרני"  -  הרב יהושע זאב הס 

פרשת וישב  -  מעלת עם ישראל: בעבודת הכלל  -  הרב חיים אורי קוטלר

פרשת וישלח - כיצד מכריעים? - הרב נריה גוטל

פרשת ויצא -  'הדיבור' - תוצאותיו מועילות או כואבות במיוחד?! - הרב ארי שבט 

פרשת תולדות - "אל תצא לחו"ל"! - הרב יצחק זאגא

פרשת חיי שרה - ויאמר: חברונה - הרב חיים אירם

פרשת וירא - הכנסת אורחים לעבודת ה' - הרב יצחק זאגא

פרשת לך לך - 'מבבל היו ולבבל יחזרו' - הרב יגאל אריאל

פרשת נח - תיבת נח לדורות - הרב יהושע זאב האס

פרשת בראשית - 'בעצב תלדי בנים - הרב אלישע אבינרתש"פ


דברים

פרשת וזאת הברכה - משה רבנו על 'הר נבו-הר העברים' - הרב יוחנן פריד

פרשת האזינו - וכיפר אדמתו, עמו - הרב יצחק זאגא

פרשת ניצבים וילך - שואלים: במה זכה דורנו לגאולה? - הרב נתן קוטלר

פרשת כי תבוא - 'להאמין שאפשר' - הרב אביאל קוטלר

פרשת כי תצא - האחדות הכוללת, בין הפרט והכלל באופן בכלל, ובמצוות ציצית - הרב ארי שבט

פרשת שופטים - עבודת חודש אלול: אהבת הבריות - הרב חיים אורי קוטלר

פרשת ראה - הראיה והשמיעה בקללה ובברכה - הרב איסר קלונסקי

פרשת עקב - "ארץ לא תחסר בה" - הרב אברהם טייץ

פרשת ואתחנן - "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" - הרב יהושע זאב האס

פרשת דברים - 'באר את התורה - הרב יצחק זאגא


במדבר

פרשת מטות מסעי - נבואת משה ונבואת שאר הנביאים - הרב אלעד ברנד

פרשת פנחס - קנאות של אהבה - הרב יגאל אריאל 

פרשת בלק - "הן עם... כארי יתגבר" - הרב יוחנן פריד 

פרשת חוקת - האמת החקוקה במצחנו! - הרב יצחק זאגא

פרשת קרח - מעל למחלוקת - הרב איתן אייזמן

פרשת שלח - 'העפילו, העפילו, אל ראש ההר העפילו' ! - הרב יהודה (גורי) פרוידיגר

פרשת בהעלותך - הסתכלות על תסכולים - הרב יהושע זאב הס

פרשת נשא - תיקון עולם - הרב יצחק זאגא

פרשת במדבר - דגלי המדבר: ביטוי לחופש ולייעוד של כל אחד בישראל - הרב ארי שבט


ויקרא

פרשות בהר בחוקותי - לסיום ספר תורת כהנים - הרב יעקב פילבר

פרשת אמור - מקורבן העומר לשתי הלחם - הרב יוחנן פריד

פרשת קדושים - "אהבת החיים" של החברה ושל הכהנים - הרב עומר דוידוביץ

פרשת אחרי מות  -  "וחי בהם" החיים והתורה  -  הרב יוחנן פריד

פרשת תזריע-מצורע  -  אפילו מילה אחת - הרב עומר דוידוביץ

פרשת שמיני - מהמשכן לצלחת? - הרב עומר דוידוביץ

פרשת צו - בין יציאת מצרים למגיפת ה'קורונה' - הרב ש"י לוי

פרשת ויקרא - הכפרה: גילוי המדרגה הפנימית - הרב חיים סלומון


שמות

פרשת ויקהל פקודי  -  מעשה האדם ומעשה שמים - הרב עומר דוידוביץ

פרשת כי תשא - הקטורת: כיצד לראות את הרע כטוב? - הרב חיים סלמון

פרשת תצוה - להכריע או לשלב? - הרב נתנאל רוזן 

פרשת תרומה -  המפתח להשראת שכינה  -  הרב עומר דוידוביץ

פרשת משפטים - 'עין תחת עין' התפיסה החינוכית של אבא ואמא - הרב אמציה ברקוביץ

פרשת יתרו - "והייתם לי סגולה" - בין לאומיות לאוניברסליות

פרשת בשלח - על דחיינות, זריזות ואהבה - הרב נתנאל רוזן 

פרשת בא - וינצלו את המצרים - הרב ש"י לוי 

פרשת וארא - על חיפוש ניסים גלויים - הרב עומר דוידוביץ

פרשת שמות - שעבוד וגאולת מצרים : 'חירות הרצון' - הרב חיים סלומון


בראשית

פרשת ויחי - למה יעקב מעדיף אחד מהבנים (שוב?) - יאיר אנדה

פרשת ויגש - 'יהודה' ו'יוסף' שני כוחות באומה - הרב ש"י לוי

פרשת מקץ - שלך גדולה משלהם - הרב אמציה ברקוביץ

פרשת וישב - לקחת 'סיכונים' בקדושה - הרב נתנאל רוזן

פרשת וישלח - עקבו של עשו - הרב אמציה ברקוביץ

פרשת ויצא - כלל האומה וזרע המלוכה - הרב ש"י לוי

פרשת תולדות - תואר או טוהר? - הרב עומר דוידוביץ

פרשת חיי שרה - איפה להניח את הסוודר באי בודד - הרב עומר דוידוביץ

פרשת וירא - היכן היתה היהדות ללא אברהם? - הרב נתנאל רוזן

פרשת לך לך - אברהם אבינו: החסד והאמונה - הרב חיים סלומון

פרשת נח - איך נדע מתי 'לצאת מהתיבה'? - הרב אמציה ברקוביץ

פרשת בראשית - להתחיל מבראשית, לא בדיוק גן עדן... - הרב יאיר אנדה

פרשת האזינו - הקשר בין לימודים מופשטים לפרשת האזינו - הרב נתנאל רוזן

פרשת וילך, שבת תשובה - 'בני תורה' אינם מזמרים אלא שרים - הרב חיים אורי קוטלר


תשע"ט


פרשת ניצבים - הכח להיות 'ניצב' בדין - הרב עומר דוידוביץ

פרשת כי תבוא - חיים בכפר גלובלי או עם לבדד ישכון? - הרב ש"י לוי

פרשת כי תצא - מרים הנביאה: רוממות תפקיד האשה - הרב חיים סלומון

פרשת שופטים - להתפתח, בלי להתרחק מ'האני' - הרב נתנאל רוזן

פרשת ראה - היחס לצמחונות עפ"י הרב קוק - הרב ש"י לוי

פרשת עקב - שיגרה מלאת אור - יאיר אנדה

פרשת ואתחנן - עבודת התפילה - אמציה ברקוביץ

פרשת דברים - בית המקדש: "קדושת המחשבה היוצרת" - הרב חיים סלומון

פרשת מסעי - לפעול עם א-ל בארץ ישראל - הרב חגי קורץ

פרשת מטות - איך להרוויח מהתלהבות ולא להיפגע ממנה - הרב נתנאל רוזן

פרשת פנחס - מלחמת מצווה - הרב ש"י לוי

פרשת בלק - דווקא להביט ברוע, בלבן של העיניים - הרב יאיר אנדה 

פרשת חוקת - 'להסביר' או 'לא להסביר' - הרב עומר דוידוביץ

פרשת קורח - למה יש כאלו הנתקעים ב'לא לשמה'? - הרב נתנאל רוזן

פרשת שלח לך - תיקון הדיבור בארץ ישראל - הרב חיים סלומון

פרשת בהעלותך - תורה ב-ד' אמות, או מדינת הלכה - הרב ש"י לוי

חג שבועות - לילה של צפייה - הרב אמציה ברקוביץ

פרשת במדבר - "הרזולוציות החדות" של המדבר - הרב עומר דוידוביץ

פרשת בחוקותי - הדרך להצלחה בחיים - יאיר אנדה

פרשת בהר - השבת והשמיטה: השקפת החיים הפנימית - הרב חיים סלומון

פרשת אמור - להרגיש שוב כמו בפעם הראשונה - הרב נתנאל רוזן

פרשת קדושים - התוכחה: מפגש הצדיק והרשע - הרב ש"י לוי

פרשת אחרי מות - שילוח השעיר לעזאזל: יניקת כוחות הרע מהטוב - הרב אמציה ברקוביץ

פרשת חג הפסח - איך מקדשים בפסח? - הרב עומר דוידוביץ

פרשת מצורע - צרעת הבית: גילוי סגולתה של ארץ ישראל - הרב יהונתן לנגה

פרשת תזריע - גוף האדם: הסיפור האמיתי - יאיר אנדה

פרשת שמיני - כשהוא גם 'כל כך גדול' וגם 'כל כך קטן' - הרב נתנאל רוזן

פרשת צו - טעמי הקורבנות בימינו - הרב ש"י לוי

פרשת זכור - מחיית ההשקפה העמלקית - הרב חיים סלומון

פרשת פקודי - "וֹלא ניכר ׁשֹוע לפני דל " עבודת ד' ב'דלות' - הרב אמציה ברקוביץ

פרשת ויקהל - לשמוח בהישג או לחלום 'גדול יותר' - הרב נתנאל רוזן

פרשת כי תשא  -  חטא העגל - נעשה, נשמע וניפול?!  -  הרב ש"י לוי

פרשת תצוה - המשכן? אתה בעצמך - יאיר אנדה

פרשת תרומה - "בין אדם למקום" - הרב עומר דוידוביץ

פרשת משפטים - דיינים 'סמוכים' הם גילוי אחדות ד' - הרב חיים סלומון

פרשת יתרו - הקדמת תורה שבעל פה לתורה שבכתב - אמציה ברקוביץ

פרשת בשלח - מהי "השירה" בשבת שירה? - הרב יהונתן לנגה

פרשת בא - המצוות - "לעשות את הזמן" - הרב עומר דוידוביץ

פרשת וארא - איך לעשות נס? - הרב עומר דוידוביץ

פרשת שמות - הראיה הגדולה שבכיסוי העיניים - הרב עומר דוידוביץ

פרשת ויחי - חזון הקץ של יעקב אבינו - הרב עומר דוידוביץ

פרשת ויגש - זה הכל גישה של דיבור - הרב עומר דוידוביץ

פרשת מקץ - יוסף ויהודה, לאומיות ואוניברסליות? - הרב אמציה ברקוביץ

פרשת וישב - ההודאה והוידוי-יסוד המלכות - הרב חיים סלומון

פרשת וישלח - יעקב מתגבר על 'פחדו' - הרב עומר דוידוביץ

פרשת ויצא - 'יציאות' שבחיינו' - הרב עומר דוידוביץ

פרשת תולדות - מה בין 'תורת פה' ל'תורת ידיים'? - הרב עומר דוידוביץ

פרשת חיי שרה - איזה מין שיחה? - הרב עומר דוידוביץ

פרשת וירא - בין הריסות סדום לפרשת העקידה - הרב א. אליהו (אלי) קפלן

פרשת לך לך - ברכה לאברהם או לכל העולם - הרב יונתן לנגה

פרשת נח - יחס השפה העברית לשפות זרות - הרב ראובן הילר

פרשת בראשית - עולם מדעי או עולם מוסרי? - הרב עומר דוידוביץ


תשע"ח

פרשת וזאת הברכה - המבדיל בן שבט לשבט - הרב עומר דוידוביץ

פרשת האזינו - ההסתוריה האנושית - דרך אל ד' - הרב עומר דוידוביץ '

פרשת וילך - מצות "הקהל" - הרב עומר דוידוביץ

פרשת ניצבים - הפיכת הברכה לקללה - הרב עומר דוידוביץ

פרשת כי תבוא - 'דרך הטוב אל האלוקות' - הרב עומר דוידוביץ

פרשת כי תצא - שני טעמים למצוות - הרב עומר דוידוביץ

פרשת שופטים -  איסור בל תשחית, עד היכן? - הרב שלמה אבינר

פרשת ראה - היכן נמצאת קדושת הסגולה - הרב עומר דוידוביץ

פרשת עקב - מעשה בתמר ורימון - הרב עומר דוידוביץ

פרשת ואתחנן - האם 'מתנת חינם' היא תפילה? - הרב עומר דוידוביץ

פרשת דברים - יסוד נבואת הדורות - הרב אלעד ברנד

פרשת מטות מסעי - הנדר: מימד נוסף במציאות - הרב עומר דוידוביץ

פרשת פנחס - גלגולו של קנאי - הרב עומר דוידוביץ

פרשת בלק - למה לא הצליח בלעם לקלל? - הרב עומר דוידוביץ

פרשת חקת - הטעם שב'אין טעם' - הרב עומר דוידוביץ

פרשת קרח - חיים של 'עושר וכבוד' - הרב יהושע זאב הס

פרשת שלח - הסתכלות נכונה על המציאות - הרב עומר דוידוביץ

פרשת בהעלותך - הנחמה שבהדלקת המנורה - הרב ח' ישעיהו הדרי

פרשת נשא - הכח להאמין בקדושת עצמנו - עומר דוידוביץ

פרשת במדבר - קדושת שעה וקדושת דורות - ר' אלעד ברנד

פרשת בחוקותי - מתי נסיים 'להיות עמלים' - עומר דוידוביץ

פרשת בהר - השמיטה והתעלות העולם - הרב יוחנן פריד

פרשת אמור - כוהנים - הרב חיים אורי קוטלר

פרשיות אחרי מות-קדושים - וכי תבואו אל הארץ ונטעתם - הרב פרופ' נריה גוטל

פרשיות תזריע מצורע - על הצרעת - הרב ארי שבט

פרשת שמיני - והייתם קדושים - אחיה אבי-שאולי

פרשת צו - התודה והקרבנה - ישי חיים אביגלי

פרשת ויקרא - העלאת הקורבנות והשראת שכינה - הרב חיים אורי קוטלר

פרשיות ויקהל-פקודי - יופיו של המשכן - הרב חגי לונדין

פרשת כי תשא - אשר 'העלוך' מארץ מצרים או אשר 'הוצאת'? - הרב אביעד מושקוביץ

פרשת תצווה (זכור) - למשמעות הזכירה - הרב יוחנן פריד

פרשת תרומה - 'התרומה' לקיחה או נתינה? - הרב אברהם טייץ

פרשת משפטים - זיקתו המיוחדת של מרן הרב קוק זצ"ל לסדר נזיקין - הרב ארי שבט

פרשת יתרו - לחיות עם ד' - הרב יצחק זאגא

פרשת בשלח - מעבר למילים - הרב חגי לונדין

פרשת בא - מצות התפילין כטיפול ב'טבע הגס' - הרב אביעד מושקוביץ

פרשת וארא - 'התנין' - הרב יוחנן פריד

פרשת שמות - תיבת נח ותיבת משה - הרב אברהם טייץ

פרשת ויחי - חטא ראובן (?) - צמצום הבחירה החופשית אצל אבותינו - הרב ארי שבט

פרשת  ויגש - מי ניגש אל מי? - הרב יהודה שביב

פרשת מקץ - היחס לתרבות העמים - הרב אלעד ברנד

פרשת וישב - שבטי ישראל ובית יעקב - הרב חיים אירם

פרשת וישלח - קטונתי מכל החסדים - הרב חגי לונדין

פרשת ויצא - יעקב אבינו - הרב איתן איזמן

פרשת תולדות - גבורתה של רבקה - הרב יצחק חי זאגא

פרשת חיי שרה - "אחוזת קבר" - הרב אברהם טייץ

פרשת וירא - הצדיק שבתוך העיר - הרב אביעד מושקוביץ

פרשת לך לך - מגן אברהם - הרב שי איש שלום

פרשת נח - את האלו-קים התהלך נח - הרב אברהם טייץ

פרשת בראשית - הראיה החיובית של הבריאה - הרב יוחנן פריד

 תשע"ז

פרשת האזינו - "השירה-התורה" - הרב יוחנן פריד

פרשיות ניצבים-וילך - "ובחרת בחיים" - הרב אמיר דומן

פרשת כי תבוא - ה'טנא' של העשירים ושל העניים - מאיר גרוס

פרשת כי תצא - "בן סורר ומורה" ודור סורר ומורה - הרב ארי שבט

פרשת שופטים - ליום ג' באלול "נביא אקים לכם" - הרב שי איש שלום

פרשת ראה - איסור אכילת דם, שלבי התעלות בצמחונות - הרב אביעד מושקוביץ

פרשת עקב - 'עשב בשדך - לבהמתך - ואכלת' - הרב יוחנן פריד

פרשת ואתחנן - 'עם חכם ונבון' - מאיר גרוס

פרשת דברים (שבת 'חזון') - "ציון במצפת תיפדה ושבעה -" הרב אמיר דומן

פרשת מסעי - על ישיבת הארץ והורשתה - הרב אברהם טייץ

פרשת פנחס - בין מורשת השבת למורשת הירוק - הרב ארי שבט

פרשת בלק - עם המשד יש בחינם - הרב שי איש שלום

פרשת חוק - מהמדבר לארץ: 'תקופת המעבר מתעוררת' - הרב אביעד מושקוביץ

פרשת קורח - התמסרותיות ב ה "- מאיר גרוס

שלח שלח - ערי מקל מקל - הרב יוחנן פריד

פרשת בהעלותך - 'מקרא העדה ומסע את המחנות' - הרב אמיר דומן

פרשת נשא - היכרות בין ה'אייש ישראלי 'לאנשי הקודש - הרב אברהם טייץ

פרשת במדבר - חומש הפקידים - התפקידים - הרב יהושע זאב המוס

הרב אביעד מושקוביץ

פרשת אמור - הזיקה המיוחדת בין הראי קוקאקי, תלמידיו ומר בר כוכבא - הרב ארי שבט

פרשת אחרי מות קדושים - הקדמה וערוה - הרב שי איש שלום

פרשת תזריע-מצורע - יום הזיכרון לגבורות ישראל, וליום העצמאות - הרב אמיר דומן

פרשת שמיני - הסנפיר כתוספת לקשקשת בסימני הטהרה לדגים - הרב ארי שבט

שבת חול המועד - "אשה חשובה במצוות הפסח" - הרב יוחנן פריד

פרשת צו, שבת הגדול - הרב אברהם טייץ

פרשת ויקרא - על כוחו של הדיבור - מאיר גרוס

פרשת ויקהל-פקודי - 'הענן הגלוי' - הרב יהושע זאב הס

פרשת כי תשא - "ובלב כל חכם - נתתי חכמה" - הרב שי איש שלום

פרשת תצוה - לפעולת האבנט - הרב יוחנן פריד

פרשת תרומה - "ושכנתי בתוכם" - אבישי ח. אחיה

פרשת משפטים - "מי גילה רז זה לבני"? - הרב אמיר דומן

פרשת יתרו - האלוקים 'אשר בערפל' - הרב אביעד מושקוביץ

פרשת בשלח - טו בשבט - הרב ארי שבט

פרשת בא - סגולת ארץ הכנעני "להוציא ממסגר עני" - מאיר גרוס

פרשת וארא - התגלות ד' לאבות וההתגלות לאומה הישראלית - הרב אברהם טייץ

פרשת שמות - "המראה הגדול הזה" - הרב יוחנן פריד

פרשת ויחי - האחדות השבטית - הרב יצחק זאגא

פרשת ויגש - 'ולהחיות עם רב' - הרב אמיר דומן

שבת חנוכה - "יפת אלוקים ליפת וישכון באהלי שם" - הרב שי איש שלום

פרשת וישב - על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים - הרב יוחנן פריד

פרשת וישלח - ממצבה למזבח, מעבודת האבות לעבודת השבטים - הרב אביעד מושקוביץ

פרשת ויצא - תפילות שחרית, מנחה וערבית - מאיר גרוס

פרשת תולדות - ויעקב איש תם יושב אהלים - הרב אמיר דומן 

פרשת חיי שרה - האבות ב'כח' לעם ישראל ש'בפועל' - הרב אברהם טייץ

פרשת וירא - לדבר עם הקב"ה או להיות כמוהו - הרב ארי שבט

פרשת לך לך - לכסף יש "ריח" - הרב יצחק חי זאגא

פרשת נח - 'יחסי' הענן והקשת - אביעד מושקוביץ

פרשת בראשית - בין 'צלם' ל'סגולה' - הרב שי איש שלום

חג סוכות - "ולקחתם לכם" - הרב אמיר דומן


תשע"ו

פרשת וזאת הברכה - על 'לימוד תורה לנכרי' - הרב יוחנן פריד

פרשת האזינו - על "השמים" ועל "הארץ" - הרב יוחנן פריד

פרשת וילך - שירה וזמרה - הרב אברהם טייץ

פרשת ניצבים - 'קרוב אליך' - הרב יצחק חי זאגא  

פרשת כי תבוא - כתיבת התורה על אבני המזבח - הרב יוחנן פריד

פרשת כי תצא - כנגד היצר או כניעה ליצר הרע - אביעד מושקוביץ

פרשת שופטים - "אל הכהן ואל השופט" - הרב אמיר דומן

פרשת ראה - 'בנים אתם לד' אלוקיכם' - מאיר גרוס

פרשת עקב - "כל הקודם לארץ - קודם לברכה" - הרב שי איש שלום

פרשת ואתחנן - יראת שמים ובחירה חופשית - אביעד מושקוביץ

פרשת דברים - "דרישת ציון" עפ"י הראי"ה קוק - הרב ארי שבט

פרשת מסעי - על 'הקדושה הכלל ישראלית' - הרב יוחנן פריד

פרשת מטות - כוחו של כלל העדה - מאיר גרוס

פרשת פנחס - 'איש אשר רוח בו' - הרב אמיר דומן

פרשת בלק - סגולת ה'עם (אשר) יצא ממצרים" - הרב אברהם טייץ

פרשת חוקת - הודם של ישראל - הרב שי איש שלום

פרשת קורח - "בארצם לא תנחל" - מאיר גרוס

פרשת שלח - הציצית והמרגלים - הרב אמיר דומן

פרשת בהעלותך - מן ההר אל הארץ - אלעד ברנד

פרשת נשא - האשה הסוטה - ניתוק מן הכהונה - אביעד מושקוביץ

פרשת במדבר - חשיבות הדגל וסמליותו אצל הראי"ה קוק - הרב ארי שבט

פרשת בחוקותי - "ואולך אתכם קוממיות" - הרב יוחנן פריד

פרשת בהר - "כוחו של כיבוש" - מאיר גרוס

פרשת אמור - "לנפש לא יטמא בעמיו" - הרב שי איש שלום

פרשת קדושים - 'הקדושה' תמורת הפרישות - אביעד מושקוביץ

פרשת אחרי מות - "אסרו חג בעבותים - הרב אמיר דומן

מתוך דרשת שבת הגדול של הראי"ה, שנת תרנ"ו - הרב אברהם טייץ

פרשת תזריע - סמליות הצרעת - הרב ארי שבט 

פרשת שמיני - ברכת כהנים וברכת השכינה - אבישי ח. אחיה

פרשת צו - אש תמיד - הרב יוחנן פריד 

פרשת ויקרא - זכור לא תשכח - הרב אמיר דומן

פרשת פקודי - הקטורת וסוד הייחוד - יאיר ואביעד מושקוביץ

פרשת ויקהל - אנשי מעשה - הרב יצחק זאגא

פרשת כי תשא - פני שור שבמרכבה - הרב שי איש שלום

פרשת תצוה - "ואלה הבגדים אשר יעשו" - הרב אמיר דומן

פרשת תרומה - הצדקה - קניית מעלה בנפש - הרב אברהם טייץ

פרשת משפטים - הנסיון לחידוש הסנהדרין - הרב ארי שבט

פרשת יתרו - הר סיני - הרב שי איש שלום

פרשת בשלח - זה אלי ואנווהו - הרב יוחנן פריד

פרשת בא - החודש הזה לכם - הרב אריה שטרן

פרשת וארא - אות ומופת - מאיר גרוס

פרשת שמות - יצירה בכח ה'שם' - הרב אביעד מושקוביץ

פרשת ויחי - אלוקים חשבה לטובה - הרב אמיר דומן

פרשת ויגש - הבשורה המחיה את יעקב - הרב אברהם טייץ 

פרשת מקץ - חשיבות הגבורה הפיזית - הרב ארי שבט

פרשת וישב - "החולמים הגדולים" - הרב יצחק זאגא

פרשת וישלח - ויוותר יעקב לבדו - אבישי ח. אחיה

פרשת ויצא - מחניים - מאיר גרוס 

פרשת תולדות - 'התאחדותו' של עשו ו 'נבדלותו' של יעקב - הרב ארי שבט

פרשת חיי שרה - הנהגת האמהות - הרב אריה שטרן

פרשת וירא - החטא והעונש של אנשי סדום ועמורה - הרב אברהם טייץ

פרשת לך לך - על שתי 'שלמויות' באדם ובירושלים - הרב יוחנן פריד

פרשת נח - ה'לבנים' כמשל ל'בנים' - מאיר גרוס

פרשת בראשית - "אורם של ישראל" - הרב יצחק זאגא

שבת האזינו ביו יוהכ"פ לסוכות - הרב ארי שבט

פרשת וילך - "השירה הזאת" - אבישי ח. אחיה


תשע"ה


פרשת ניצבים - עמ"י הויה אחת בכל המציאות - הרב אברהם טייץ

פרשת כי תבוא - טעמים לפרטי המצוות מדרבנן - הרב ארי שבט

פרשת כי תצא - שילוח הקן, רמזו וסמליותו - הרב יוחנן פריד

פרשת שופטים - "השופט אשר יהיה בימים ההם" - הרב ארי שבט

פרשת ראה - למהותה של קדושת המקדש - הרב יוחנן פריד

פרשת עקב - בחזרה לפרטים הקטנים - הרב יצחק זאגא

פרשת ואתחנן - ועשית הטוב והישר - הרב אברהם טייץ

תשעה באב - אלעד ברנד

פרשת מטות-מסעי - החיים הטבעיים בישיבת הארץ - הרב ארי שבט

פרשת פנחס - קנאותו של פנחס - הרב שלמה לוי

פרשת בלק - מה טובו אוהליך יעקב - הרב אברהם טייץ

פרשת חוקת - האיסור להטמא לטמא-מת - הרב יוחנן פריד

פרשת קרח - התאמת אהרון ובניו לכהונה - הרב ארי שבט

פרשת שלח - למהות חטא המרגלים - אלעד ברנד

פרשת בהעלותך - עבודת היחיד ועבודת הציבור - הרב אברהם טייץ

פרשת נשא - מציאת חן ישראלית - הרב יצחק חי זאגא

חג שבועות - הר סיני וזמן מתן תורה - הרב יוחנן פריד

פרשת בחוקותי - ברית אבות בעולמו הרוחני של הרב קוק - הרב ארי שבט

פרשת בהר - שנת השמיטה אור עליון שמתגלה במציאות - הרב אברהם טייץ

פרשת אמור - כהונה, פלגנות או אחדותיות - אלעד ברנד 

פרשות (אח"מ) קדושים - איסורי לשון הרע ורכילות - הרב יוחנן פריד

פרשת תזריע מצורע - לשפוך רוח טובה - הרב יצחק זאגא

ליל חג הפסח, "ליל הייחוד" - הרב רא"ם הכהן

פרשת צו - הדגשי הרב קוק בדרשות שבת הגדול - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת ויקרא - על משמעות הקרבן - הרב רא"ם הכהן

פרשות ויקהל פקודי - ג' חלקי המקדש - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת כי תשא - מהותו של חטא העגל - הרב אברהם טייץ

פרשת תצוה - מנהיגים זכים - הרב יצחק זאגא

פרשת תרומה - על הגנוז והנגלה בעבודת המשכן - הרב יוחנן פריד

פרשת משפטים - האם הרוב קובע? -  אלעד ברנד

פרשת יתרו - גודל מעמד סיני ומשמעות מתן התורה בו - הרב אריה שטרן

פרשת בשלח - גאווה לאומית פשוטה - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת בא - קרבן הפסח, קורבן מעלה ומטהר - הרב יוחנן פריד

פרשת וארא - האותות והמופתים - הרב אברהם טייץ

פרשת שמות - לכל איש יש שם - הרב יצחק חי זאגא  

פרשת ויחי - משיח בן דוד, אדם או תקופה? - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת ויגש - ויגש אליו יהודה - הרב יצחק דדון

לשבת חנוכה - 'על פתח ביתו' - אלעד ברנד 

פרשת וישב - סיפורי 'כותנת פסים' ועוד ושייכותם ל'גדלות ה' - הרב יוחנן פריד

פרשת וישלח - החומרות היתרות - הרב יצחק זאגא

פרשת ויצא - סגולת ה'בית' בישראל - הרב אברהם טייץ 

פרשת תולדות - על פסיכולוגיה ציבורית - הרב שלמה אבינר 

פרשת חיי שרה - זכות הקבורה בארץ, כביטוי להבנת סגולתה של ארץ ישראל - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת וירא - לעולם אל תביט לאחור - אלעד ברנד

פרשת לך לך - "לך" מאידאל ומהכרח, עליה לארץ היא לטובתך - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת נח - צדיק לדורו ולא לדורות 

פרשת בראשית - התנערות לאומית מחיי החול - הרב יצחק זאגא

לפרשת 'וזאת הברכה' - שמחת תורה - הרב ארי ד"ר ארי שבט

לשבת חול המועד סוכות - על מגילת קהלת - הרב יוחנן פריד

לקראת יום הכיפורים - 'כל האוכל בתשיעי' - אלעד ברנד  

ראש השנה - משמעות 'השופר הגדול' בתפילות ר"ה של הראי"ה קוק - משה שמאי


תשע"ד

פרשת ניצבים וילך - תשובה מיראה ותשובה מאהבה - הרב אברהם טייץ

פרשת כי תבוא - "סגולת" ישראל וקדושת אבות - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת כי תצא  - "וחסדי מאתך לא ימוש..." - שרגא סטרז' 

פרשת שופטים - פרשת "הממלכתיות" הישראלית - הרב יוחנן פריד

פרשת ראה - המנוחה והנחלה - הרב יצחק דדון

פרשת עקב - כימי השמים על הארץ - הרב אריה שטרן

פרשת ואתחנן - הרב קוק לעומת הרש"ר הירש בעניין ארץ ישראל - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת דברים - קוים להבנת המושג 'משנה תורה' - הרב יוחנן פריד

פרשת מסעי - זאת הארץ לגבולותיה - הרב יצחק זאגא

פרשת מטות - מקום הרגש בעבודת ה' - אלעד ברנד

פרשת פנחס - קנאות טהורה לשם שמים - הרב אברהם טייץ

פרשת בלק - 'גבורת הארי' של עם ישראל - הרב יוחנן פריד 

פרשת חוקת - שלוש מלחמות, שלושה אויבים - משה שמאי

פרשת קרח - מעשרות 'מאומד' - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת שלח - ציפית לישועה - הרב יצחק זאגא

פרשת בהעלותך -  שלוים מן הים - הרב יוחנן פריד

חג השבועות - חג מתן תורה - הרב אריה שטרן

פרשת נשא - שמור על 'הטבעיות' שלך - הרב יצחק חי זאגא

פרשת במדבר - עת 'שכחת השבטים' - הרב חגי לונדין 

פרשת בחוקותי - 'אמצעי ומטרה' - ר' אלעד ברנד

פרשת בהר - 'קנה מיד עמיתך'  מעשה רב - משה שמאי 

פרשת אמור - עם ישראל ומדינת ישראל - החזון - שרגא סטראז

פרשת קדושים - על "הקדושה" במשנת הראי"ה - הרב ד"ר ארי שבט

פרשת אחרי מות - סוד השעיר המשתלח - הרב אברהם טייץ 

פרשת מצורע - ביעור חמץ פנימי - הרב אריה שטרן 

פרשת שמיני - הקדושה בנטילת ידיים - הרב יוחנן פריד

פרשת צו - אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה - ר' אלעד ברנד

פרשת ויקרא - האל"ף הקטנה והאש הלבנה - הרב ארי שבט

פרשת פקודי - מכסה עורות תחשים - הרב אברהם טייץ

פרשת ויקהל - בנין המקדש ואחדות ישראל - הרב אריה שטרן

פרשת כי תשא - ו'אות היא (השבת) לעולם' - הרב יוחנן פריד

פרשת תצוה - ייחודה של הדלקת הנר במשכן - משה שמאי

פרשת תרומה - 'ישראל קדמו' - הרב יצחק חי זאגא

פרשת משפטים - המשפטים 'סגולה ישראלית' - שרגא סטראז'

פרשת יתרו - 'נעשה ונשמע' - הרב מרדכי גרינברג

פרשת בשלח - השירה בראי עצמה (Ars Poetica )בכתבי הרב - הרב ארי שבט

פרשת בא - מצוות התפילין - כדוגמא ל'מצוה כמאמרה' - הרב יוחנן פריד

פרשת וארא - בעת המעבר שבין גלות לגאולה - הרב אריה שטרן

פרשת שמות - ואלה שמות בני ישראל - הרב אברהם טייץ

פרשת ויחי - "האמת והשלום אהבו" - אלישע וישליצקי

פרשת ויגש - לכסף יש ריח - הרב יצחק זאגא

פרשת מקץ - שבת חנוכה, בין 'מוסיף והולך' ל'פוחת והולך' - משה שמאי

פרשת וישב - בין יוסף ואחיו, החיוב במידת הקנאה - הרב ארי שבט

פרשת וישלח - מי קרא למי  "אל אלוקי ישראל " ? - הרב יוחנן פריד

פרשת ויצא - סגולת "בית" ישראל - להבדילנו מהאומות - הרב אברהם טייץ

פרשת תולדות - 'ריח בגדיו' - הרב יצחק זאגא

פרשת חיי שרה - "זקן בא בימים" – האדם נותן משמעות... - הרב זאב הס

פרשת וירא - צדקותו של אברהם - הרב אריה שטרן

פרשת לך לך - "אל הארץ אשר אראך"  - הרב יוחנן פריד

פרשת נח - ביאור אות הקשת - מתוך 'פניני הראי"ה'

פרשת בראשית - "טעם הבריאה וחשיבות הלאומיות" אצל הרב - הרב ארי שבטתשע"ג

  פרשת וזאת הברכה - על "לימודי תורה לנכרי" - הרב יוחנן פריד

  פרשת האזינו - קדושת הארץ וכפרת עוונותיהם של ישראל - משה שמאי 

  פרשת ניצבים וילך - התשובה עד ה' ואל ה' - הרב אברהם טייץ

  פרשת כי תבוא - "באתי אל הארץ" - הרב יצחק זאגא

  פרשת כי תצא - חשיבות הגבורה הישראלית באה כדי  להשפיע על האומות - הרב ארי שבט

  פרשת שופטים - כי יפלא 'דבר' - דבר הלכה או דברי אגדה ? - הרב יוחנן פריד

  פרשת ראה - הרב אריה שטרן

  פרשת עקב - ה'עקב' הארץ ישראלי - הרב יצחק זאגא

  פרשת ואתחנן - 'כי היא חכמתכם-לעיני העמים' - הרב שלמה וילק

  פרשת דברים - "ושפטתם צדק" - הרב יצחק דדון

  פרשת מטות מסעי - ישיבת ארץ ישראל במשנת הרב אינה רק אמצעי אלא היא מטרה - הרב ארי שבט

  פרשת פנחס - הקנאה לשלום - משה שמאי

  פרשת בלק - קום וחיה - הרב יצחק זאגא

  פרשת חקת - חוקים ומשפטים – מה טיבם ? - הרב חגי לונדין

  פרשת קורח - "הדרך לגיהנם רצופה כוונות טובות" - הרב חגי לונדין

  פרשת שלח - חטא המרגלים בחיבת הארץ במשנת הרב - הרב ארי שבט

  פרשת בהעלותך - פרשה "משיחית" - הרב חגי לונדין

   פרשת נשא - על 'ברכת הכהנים' - משה שמאי

   פרשת במדבר - ביטוי לסגולת ישראל - הרב יוחנן פריד

   פרשת בהר בחוקותי - שבת הארץ - הרב אברהם טייץ

   פרשת אמור - מחוברים תמיד לשורש - הרב יצחק חי זאגא

   פרשת אחרי מות-קדושים - אהבת ישראל וארצו במשנת הרב  - הרב ארי שבט

   פרשת תזריע - מצורע - מבוכת הטוב והרע - שרגא סטראז'

   פרשת שמיני - הבאים אל הקודש

   פרשת צו - 'תמידין כסדרן' וגודל חשיבותם - משה שמאי

   פרשת ויקרא - איסורי השאור והדבש-כמבחן לטהרת עבודת הקרבן - הרב יוחנן פריד

   פרשת ויקהל-פקודי - לא זאב בודד - הרב יצחק זאגא 

   פרשת כי תשא - "אין בחירה חופשית לכלל ישראל" - הרב ארי שבט

   פרשת תצוה - חג של אחדות, חג הפורים - הרב אריה שטרן 

   פרשת תרומה - הוד לגויים - הרב יצחק זאגא 

   פרשת משפטים - על מוסד העבדות - הרב חגי לונדין 

   פרשת יתרו - ראיה ושמיעה מאוחדות במקורן - שרגא סטראז' 

   פרשת בשלח - שירת הים שאין לו סוף - הרב יצחק זאגא

   פרשת בא - כוחם וסגולתם של התפילין - הרב יוחנן פריד

   פרשת וארא - על רשעות  המצרים ועל בורותם - משה שמאי

   פרשת שמות - אמונה פנימית ואמונה חיצונית - הרב אברהם טייץ
   פרשת ויחי - 'קום ועשה לישועתך' - הרב יצחק זאגא
   פרשת ויגש - בין יוסף ויהודה ומשיחיהם (משיח בן יוסף ומשיח בן דוד) - הרב ארי שבט
   לפרשת מקץ - על חלומות ועל פשרם - הרב יוחנן פריד
   פרשת וישב - ביקש מרן הרב לישב בשלווה - הרב יצחק חי זאגא
   פרשת וישלח - גדלות הטבע מול קטנות הנס
   פרשת ויצא - הרב על היציאה מארץ ישראל לחו"ל - הרב ארי שבט
   פרשת תולדות - החזון של יחסי ישראל והעמים - הרב אריה שטרן
   פרשת חיי שרה - האור שבאדמת חברון - הרב יצחק חי זאגא
   פרשת וירא - שרגא סטראז'
   פרשת לך לך - "ברכת אברהם" מהותה וערכה לכל הדורות - הרב יוחנן פריד
   פרשת נח - "את האלוקים התהלך נח" - הרב אברהם טייץ
   פרשת בראשית - בריאת העולם -  כמחייבת המצוות והבדלתם של  עמ"י וא"י - הרב ארי שבט


תשע"ב
   חג הסוכות - טעם העץ כטעם הפרי - הרב ארי שבט
   פרשת ניצבים - הרב יוסף בא גד
   פרשת ניצבים - הרב שלמה אבינר
   לפרשת כי תבוא - לפי הרב קוק: מטרת החיים - להיות אלוהי- "והלכת בדרכיו" - הרב ארי שבט
   פרשת כי תצא - לקראת הזכרון של עצמנו - הרב אלישע וישליצקי
   פרשת שופטים - מדברי הרב יעקב משה חרל"פ
   פרשת ראה - את הברכה אשר תשמעון - הרב שאר ישוב הכהן
   פרשת עקב - טעמי המצוות במשנת הרב: כ"פיזיותרפיה" ולא כ"טירונות" - הרב ארי שבט
   פרשת ואתחנן - לזכות לשקט נפשי - הרב יצחק חי זאגא
   פרשת דברים - "באר את התורה" - הרב יצחק דדון
   פרשת מטות מסעי - מצוות כיבוש הארץ - הרב ארי שבט
   פרשת פנחס - לפרשת 'שבטי ישראל' - הרב יוחנן פריד
   פרשת בלק - הקללה שנהפכה לברכה  - הרב אברהם טייץ
   פרשת חוקת - מדברי הרב שלום נתן רענן זצ"ל
   פרשת קרח - בין אחדות לאחידות במשנת הרב קוק - הרב ארי שבט
   לפרשת שלח לך - פסיקת הלכה וקבלה - הרב שמואל אליהו
   פרשת בהעלותך - "בהעלתך את הנרות..."  - הרב אברהם צוקרמן
   פרשת נשא - יוצאי צבא בישראל - הרב שלמה אבינר
   פרשת מדבר - הרב שאר ישוב  לחג השבועות - הרב אריה שטרן
   פרשת בחוקותי - הדרך לצאת מהחולשה - הרב יצחק חי זאגא
   פרשת בהר - עבדות - הרב חגי לונדין
   פרשת אמור - קדושת עבודת הציבור בישראל - משה שמאי
   פרשת אחרי מות קדושים - פר ושעיר של יום הכיפורים - הרב אברהם טייץ
   פרשת תזריע מזורע - צרעת, רעיונות חיצוניים ויציאה מהתמימות - הרב ארי שבט
   פרשת שמיני - חזון הצמחונות והשלום - הרב יוחנן פריד
   שביעי של פסח - הרב שי בן נחום
   פסח - פסח מצה ומרור - הרב דוד חי הכהן
   פרשת צו - זריזות בגאולת ישראל - הרב יצחק חי זאגא
   פרשת ויקרא - קורבנות העתיד בבית המקדש השלישי לדעת הרב קוק - הרב ארי שבט
   פרשת ויקהל פקודי - יופיו של המשכן - הרב חגי לונדין
   פרשת כי תשא - מה בין "נעשה ונשמע" לבין "אלה אלוקיך ישראל" - משה שמאי
   פרשת תצוה - "והיה על מצחו תמיד" (כח, לה) - הרב יוחנן פריד
   פרשת תרומה - מצוות הצדקה, שיריים מהארת התורה בכללה - הרב אברהם טייץ
   פרשת משפטים - סילוק העבדות, המפתח לצמיחה רוחנית - הרב יצחק חי זאגא
   פרשת יתרו - ממלכת כהנים וגוי קדוש - הרב יעקב הלוי פילבר
   פרשת בשלח - הנטיעה באדם ובאילנות - הרב אריה שטרן
   פרשת בא - חופש וחירות במשנת הרב קוק - הרב ארי שבט
   פרשת וארא - הרב יצחק חי זאגא
   פרשת שמות - משה שמאי
   פרשת ויחי - הרב אברהם טייץ
   פרשת ויגש - הרב יוחנן פריד
   פרשת מקץ - הרב ארי שבט


.......................................................................................................................................................
בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: ימיני
test1
test2