שלח כתבה דוא
pdf PDF


שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

לפרשת השבוע
ספר במדבר


142 -   פרשת בלק   -   'גדולתו' של בלעם הרשע

141 -   פרשת חוקת   -   "אדומה - תמימה"

140 -   פרשת קורח   -   קדושת ישראל

139 -   פרשת שלח   -   מצוות הציצית

138 -   פרשת שלח   -   'צבא עבודת הקודש'

137 -   פרשת בהעלותך   -   סיבוכי הדרך

136 -   פרשת נשא   -   'צבאיות'

135 -   פרשת במדבר   -   ברית אבות
ספר ויקרא


134 -   פרשת בחוקותי   -   ספר הדרך

133 -   פרשת בהר   -   נצח ישראל

132 -   פרשת אמור   -   הקרנת הצדיק על סביבתו

131 -   פרשת קדושים   -   אמיתיות טבענו ומציאותנו    לכבוד יום העצמאות

130 -   פרשת אחרי מות   -   "וְאַל-יָבֹא בְכָל-עֵת אֶל-הַקֹּדֶשׁ..."   [ויקרא טז,ב]

129 -   פרשת מצורע   -   האדם הבריא והאדם החולה

128 -   פרשת תזריע   -   "ולכל בשרו מרפא"

127 -   פרשת שמיני   -   משברים וסיבוכים

126 -   פרשת צו   -   טהרת היחיד וטהרת הציבור

125 -   פרשת ויקרא   -   השולחן והמנורהספר שמות

124 -   פרשת פקודי   -   הענן וכבוד ד'

123 -   פרשת ויקהל   -   המקדש-'בית עולמים' ומלכות ישראל

122 -   פרשת כי תשא   -   משכן ומקדש

121 -   פרשת תצוה   -   קדושת כלי המקדש

120 -   פרשת תרומה   -   ארון מנורה ושולחן

119 -   פרשת משפטים   -   בין נגלה לנסתר

118 -   פרשת יתרו   -   מוקדם ומאוחר בתורה

117 -   פרשת בשלח   -   'הכנות' למתן תורה

116 -   פרשת בא   -   הזמן וקדושתו

115 -   פרשת וארא   -   "מורשה"

114 -   פרשת שמות   -   ציבור ויחיד

ספר בראשית

113 -   פרשת ויחי   -   אבות ובנים

112 -   פרשת ויגש   -   'ציפייה לישועה'

111 -   פרשת מקץ   -   על השנאה

110 -   פרשת וישב   -   "כלל ישראל ושבטי ישורון"

109 -   פרשת וישלח   -   שניות ושלישיות

108 -   פרשת ויצא  -   יעקב אבינו וה"סיבוכים"

107 -   פרשת תולדות   -   "קדושה משולשת - משלשים לך קדושה"

106 -   פרשת חיי שרה   -   פעילות ונפעלות: אברהם ויצחק

105 -   פרשת וירא   -   "אוהב את המקום - אוהב את הבריות"

104 -   פרשת לך-לך   -   "הנותן ליעף כח"

103 -   פרשת נח   -   שמירת הלשון וקדושתה

102 -   פרשת בראשית   -   ירידה משמים לארץ
ספר דברים

101 -   פרשת האזינו   -   השירה הזאת

100 -   פרשת ניצבים-וילך   -   התחדשות הברית

99 -   פרשת כי תבוא - "והיה" לשון שמחה

98 -   פרשת כי תצא - מצוות אישיות ומצוות ציבוריות

97 -   פרשת שופטים   -   מלכים ומלחמותיהם

96 -   פרשת ראה  -  על 'ראה' ועל 'המראה'

95 -   פרשת עקב   -   ברכת המזון

94 -   פרשת ואתחנן   -   "ברכו בתורה - תחילה"

93 -   פרשת דברים   -   עניין משנה תורה
 ספר במדבר

92 -   פרשת מטות-מסעי   -   איש ואישה

91 -   פרשת פנחס   -   מלחמת מדין

90 -   פרשת בלק   -   קנאות מתוך תורה

89 -   פרשת חוקת   -   נחש הנחושת

88 -   פרשת קרח   -   בחירה וקירוב

87 -   פרשת שלח לך   -   הציצית

86 -   פרשת בהעלותך   -   "מתנבאים במחנה"

85 -   פרשת נשא   -   "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"

84 -   פרשת במדבר   -   'במדבר' ספר הדרך וסיבוכיה


ספר ויקרא

83 -   פרשת בהר-בחוקותי   -   מצוות תלויות בארץ

82 -   פרשת אמור   -   ישראל מקדשין את הזמן

81 -   פרשת אחרי מות קדושים   -   חמש מדרגות קדושה לעם ישראל

80 -   פרשת תזריע-מצורע   -   'האדם הבריא' ו'האדם החולה'

79 -   פרשת שמיני   -   הכשר והטרף, הטמא והטהור

78 -   פרשת צו   -  "בונין בחול ואח"כ מקדישין"

77 -   פרשת ויקרא   -   תורת ד' תמימה, אחדות הכלל והפרטיםספר שמות

76 -   פרשת ויקהל פקודי   -   עבודה ומלאכה

75 -   פרשת כי תשא   -   אהבת הבריות של אברהם אבינו

74 -   פרשת תצוה   -   שכינה

73 -   פרשת תרומה   -   רוחניות וממשיות

72 -   פרשת משפטים   -   קדושת המשפט בישראל

71 -   פרשת יתרו   -   התורה ומצוותיה - הכלל ופרטיו

70 -   פרשת בשלח   -   המלחמות בעמלק ובשבעת העממים

69 -   פרשת בא   -   התפילין "חובת הגוף"

68 -   פרשת וארא   -   "בני בכורי ישראל"

67 -   פרשת שמות   -   השם: גילוי המהותספר בראשית

66 -   פרשת ויחי   -   ספר הישר

65 -   פרשת ויגש   -   תורה ומלכות

64 -   פרשת מקץ   -   תורה ותפילה

63 -   פרשת וישב   -   משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

62 -   פרשת וישלח   -   "וישלח יעקב מלאכים  - מלאכים ממש!

61 -   פרשת ויצא  -  יעקב אבינו: 'בחיר האבות'

60 -   פרשת תולדות  -  "בכל" , "מכל" , "כל"

59 -   פרשת חיי שרה   -   בין יצחק לישמעאל

58 -   פרשת וירא   -   גבורתו של אברהם אבינו   

57 -   פרשת לך לך   -   "קום התהלך בארץ" 

56 -   פרשת נח   -   שבע מצוות בני נח 

55 -   פרשת בראשית   -   קדושת הזמניםספר דברים

54 -   פרשת האזינו   -   'שירה' הכוללת הכל'

53 -   פרשת וילך   -   "הברית"

52 -   פרשת ניצבים  -  לשונות היחיד והרבים - כלל ישראל וארץ ישראל

51 -   פרשת כי תבוא   -   'עם סגולה' - 'עם קדוש'

50 -   פרשת כי תצא  -   על טעמי המצוות לרמב"ם

49 -   פרשת שופטים   -   מצוות השייכות לציבור

48 -   פרשת ראה   -   קדושת הארץ וביעור עבודה זרה

47 -   פרשת עקב   -   'שמע' ואח"כ 'והיה אם שמוע'  ,   ממידות למצוות

46 -   פרשת ואתחנן   -   תורה ותפילה

45 -   פרשת דברים   -   תורה של ארץ ישראלספר במדבר

44 -   פרשת מסעי   -   פרשה: שעניינה כלליות! 

43 -   פרשת מטות   -   מלחמת מדין 

42 -   פרשת פנחס   -   קנאות פסולה וקנאות מחייבת 

41 -   פרשת בלק   -   קילוסו של מלך

40 -   פרשת חוקת   -   פרה אדומה - 'סדר אלוהי'

39 -   פרשת קרח   -   "אשרי תבחר ותקרב" 

38 -   פרשת שלח   -   חטא דיבת הארץ 

37 -   פרשת בהעלותך   -   ההליכה והדרך 

36 -   פרשת נשא   -   דרגות בקדושה, טומאה וטהרה

35 -   פרשת במדבר   -   המקום והזמן


ספר ויקרא

34 -   פרשת בחוקותי   -  ענייני 'הברית'

33 -   פרשת בהר   -   שלוש מצוות ביובל

32 -   פרשת אמור   -   החדש והישן 

31 -   פרשת קדושים   -   קדושת ה' המחייבת

30 -   פרשת אחרי מות   -   "הגר בתוככם"

29  -  לחג הפסח   -   'קדש', מתוך שיעור בהגדה של פסח

28  -  פרשת מצורע   -   תורת המצורע - המוציא שם רע

27  -  פרשת תזריע   -   הקדושה, הטהרה והטומאה

26  -  פרשת שמיני   -   'האש מהשמים והאש מההדיוט'

25  -  פרשת צו   -   שכינה ועבודה, 'מלמעלה ומלמטה'

24  -  פרשת ויקרא  -  הכלל והפרטים בתורה ובמשכן 


ספר שמות

23  -  פרשת פקודי  -  הקדושה המשולשת

22  -  פרשת ויקהל  -  מלאכה ועבודה 

21  -  פרשת כי תשא  -  מעשה העגל: חולשה לשעתה ולדורות

20  -  פרשת תצוה  -  הארון השולחן והמנורה  

19  -  פרשת תרומה  -  בית [של] קדושה

18  -  פרשת משפטים  -  אהבת הגר 

17  -  פרשת יתרו  -  "מה קטנו מעשיך ד' " 

16  -  פרשת בשלח  -  'מסכת הניסים'

15  -  פרשת בא  -  "וגילו ברעדה"

14  -  פרשת וארא  -  התורה והארץ - "מורשה"

13  -  פרשת שמות  -  "מי יתן טהור-מטמא" (איוב)


ספר בראשית

12  -  פרשת ויחי  -  'אפרים ומנשה'

11  - פרשת ויגש  -  'והיו לאחד'  

10  - פרשת מקץ  -  יעקב אבינו 'בחיר האבות' 

9  -  פרשת וישב  -  מהלך 'התגבשות' המלכותיות 

8  -  פרשת וישלח  -  בין יעקב לעשו

7  -  פרשת ויצא  -  "סולם מוצב ארצה"

6  -  פרשת תולדות  -  יצחק אבינו - 'נפעלות'

5  -  פרשת חיי שרה  -  אברהם אבינו  "עמודו של עולם"

4  -  פרשת וירא  -  "הביטו אל אברהם אביכם"

3  -  פרשת לך לך  -  אברהם ושרה - 'תורה ונבואה' 

2  -  פרשת נח  -  'צלם אלוקים' כלל אנושי וישראלי  

1  -  פרשת בראשית - אמונה ומדע  

בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: ימיני
test1
test2