שלח כתבה דוא
pdf PDF


רשימת כתבי הרב קוק

 

הערה: רשימה זו כוללת את מירב הכתבים שנדפסו, ללא ציון שנת הדפסתם וללא ציון הופעתם במהדורות השונות.

וכן, ללא התייחסות לכתבים שטרם יצאו לאור. הרשימה אינה כוללת ספרי פירושים על כתבי הרב.


 

מחשבה והגות

 

 

אורות התשובה

הספר עוסק בתהליכים השכליים והנפשיים השייכים לענייני התשובה, בכל עת ובמיוחד בזמן גאולה. התשובה לפי הרב קוק איננה רק תיקון חטא במישור הדתי לבדו אלא שאיפה פרטית, לאומית, אנושית וכלל עולמית לתיקון המציאות כולה. הרב קוק עצמו נהג לומר שאת 'אורות התשובה' צריך ללמוד ללא גבול.

 

אורות הקודש

ארבעה כרכים המלוקטים מכתבי הרב ומסודרים כמערכת הגותית שלמה המבקשת להקיף את כלל הגותו והשקפתו של הרב קוק על העולם, האדם והאלוהות.

 

אורות

ספר העוסק במגוון נושאים לאומיים ואוניברסלים: ארץ ישראל, לאומיות עם ישראל, אוניברסליות, כינון מדינה וניהול מלחמות, יחס עם ישראל לעמים אחרים, יחס היהדות לדתות אחרות ויחס היהדות לתופעת החילון בעם, תפיסת האלוהות, משיחיות וגאולה.

 

ריש מילין

ספר תמציתי בו מסביר הרב את המשמעות הפנימית של האותיות, הטעמים, והנקודות,

מתוך הבנה שלשון הקודש - שורשיה בעולמות העליונים, ואף לסימניה הגרפיים משמעות עמוקה וקדושה.

 

עקבי הצאן

ספרו הראשון של הרב קוק שיצא לאור בארץ ישראל. הספר מכיל שבעה מאמרים המעניקים מענה רוחני למשבר החילוּן שפקד את החברה היהודית בעת ימי התחייה הלאומית. מתוך דפי הספר עולה משנה סדורה ומקורית לחייו של היהודי המאמין בעידן המודרני.

 

מאמרי הראיה

מאמרים שכתב הרב בענייני אמונה, מועדים ואישים, שפורסמו לראשונה בכתבי עת וקבצים שונים בתקופתו ולאחר מכן אוחדו לספרים אלו.

(לספר שני חלקים).

 

אורות הראיה

קובץ שרובו שירים ובו "פרקים אישיים וכלל ישראלים" שנלקטו מכתבי הרב

 

אורות התורה

דברי הרב על ערך התורה, לימודה והדרכתה.

 

פרקי מחשבה והגות שנדפסו באופן רצוף וללא עריכה

 

‘שמונה קבצים’

8  מחברות בכתב ידו של הרב שנדפסו בצורתם המקורית וללא כל עריכה. הכתבים עוסקים במגוון נושאים בהגותו והשקפתו של הרב קוק על העולם, האדם והאלוהות. המחברות נכתבו בין השנים תרס"ד-תרע"ט (1904–1919).

(הודפס בשלושה כרכים).

 

פנקסי הראי”ה

סדרת ספרים שבמסגרתה הודפסו מחברות הגותיות נוספות של הראי"ה קוק.

(בסדרה זו יצאו עד עתה שבעה ספרים).


קבצים מכתבי יד קדשו

5 פנקסים. פנקס 'אחרון בבויסק', פנקס 'ראשון ליפו', פנקס 'פ"א פסקאות' (יפו), פנקס 'רשימות מלונדון', פנקס 'ירושלים תרצ"ג',

(הודפס בשני חלקים)

 

לנבוכי הדור

על תורה ומדע, היחס לכפירה ועוד

 

ערפילי טוהר

הספר מודפס גם כקובץ ב’ ב'שמונה קבצים’

 

פנקס יג

 

פנקס 'מציאות קטן'

פנקס ביכורים, נכתב בעת כהנו כרבה של זיימל שבליטא

 

 

מפעל ‘הלכה ברורה ובירור הלכה’


'הלכה ברורה'

במסגרת ‘הלכה ברורה’ כתב הרב את פסקי ההלכה של הרמב”ם ושל ה'שולחן ערוך' על כל דפי התלמוד, דף אחר דף, כדי לצרף אותם אל סוגיות הגמרא. הוא הספיק לכתבם על כל ה’תלמוד הבבלי’.

 

'בירור הלכה'

מחקר וסיכום של שיטות המפרשים על סוגיות הגמרא שנוגעות לפסק ההלכה, והסבר על השתלשלות ההלכה הנובעת מתוך כך, החל מהגאונים והראשונים ועד לפסק בספרי ההלכה המקובלים. מודפס בנפרד בסוף הגמרא.

הראי"ה קוק הספיק לערוך את בירור הלכה  עבור כמה מסכתות בלבד. ולשאר המסכתות שנדפסו במסגרת מפעל תורני זה – נכתב ‘בירור הלכה’ על ידי תלמידי ישיבת 'מרכז הרב'.

 

 

ספרים שונים בהלכה

 

שבת הארץ

הספר עוסק בשמיטה מן ההיבטים המחשבתיים וההלכתיים. הספר דן בהלכות שמיטה, לפי סדר הופעתם במשנה תורה לרמב”ם. במבוא לספר הרב מבסס את ‘היתר המכירה’ שהוצע קודם לכן ע”י גדולי תורה ומוסיף בירורים והרחבות.

 

חבש פאר

חיבור הלכתי והגותי של הראי"ה קוק, שעוסק בחשיבות מצוות הנחת תפילין, ובעיקר חובת הנחתן במקומן הנכון והמדויק. הספר נדפס לראשונה בעילום שם המחבר בשנת תרנ"א  (1891). זהו הספר הראשון שחיבר והוציא לאור הרב קוק, בהיותו בן 26 ורבה של העיירה זיימל.

 

עץ הדר

ספר העוסק בכשרות האתרוג לחג הסוכות. בספר מבסס הרב קוק את העמדה ההלכתית הפוסלת אתרוג מורכב לקיום מצוות נטילת ארבעת המינים בסוכות. המטרה המוצהרת של הספר היא עידוד יהודי הארץ והעולם, לרכוש את אתרוגי ארץ ישראל שגדלו במטעי איכרים יהודים, שהייתה עליהם השגחה שאינם מורכבים.

 

מצות ראיה

חידושים והערות על השו”ע ומפרשיו. בצירוף “מצות שלמה” הערות אבי הראי”ה

 

באר אליהו

פירוש על ביאור הגר”א לשו”ע, חושן משפט:

חלק א’ הלכות דיינים, חלק ב’ הלכות עדות ותחילת הלכות הלוואה.

(יש בכתביו פירושים שטרם נדפסו)

 

 

 

חידושי ש”ס

 

זבחי ראי”ה

חידושים וביאורים על מסכת חולין.

 

טוב ראיה

חידושים על מספר מסכתות בש”ס.

 


ספרי תשובות בהלכה

 

משפט כהן

תשובות במצוות התלויות בארץ, זרעים, קדשים, טהרה, סנהדרין ומלכים

 

אורח משפט

התשובות סודרו עפ”י סדר השו”ע לחלק ‘אורח חיים’ ו’חושן משפט’

 

דעת כהן

התשובות סודרו עפ”י סדר השו”ע לחלק ‘יורה דעה’

 

עזרת כהן

התשובות סודרו עפ”י סדר השו”ע לחלק ‘אבן העזר’.מוסר ודרך ארץ

 

מוסר אביך

הדרכות בענייני יראת ד’ ועבודת ד’, תיקון המידות וחשבון הנפש.

 

מידות הראיה

לקט פסקאות מכתבי הרב קוק המכיל פירוט של מגוון מידות בנפש האדם. כגון: אהבה, גאווה, חופש, יראה ועוד. כל מידה זוכה לביאור מופשט ומעמיק מתוך תפיסתו הייחודית של הרב קוק הנותן אמון גדול באדם ובכוחותיו.

 

 

הנהגות ציבור

 

אגרות הראי”ה

אגרות שכתב הרב לאישים שונים, במגוון נושאים: ענייני אמונה, צרכי ציבור, מכתבים למשפחתו, נושאים היסטורים ועוד

(שלשה כרכים יצאו לאור ע"י בנו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, עד עליית הרב לירושלים. כרכים נוספים יוצאים לאור בשנים האחרונות).

 

הסכמות הראי"ה

מכתבי הערכה, הסכמה והערות שנשלחו למאות מחברים שכתבו חיבורים תורניים וכלליים שיצאו לאור בתקופתו

 


אגדה

 

עין אי”ה

ארבעה כרכים של פירושים על אגדות חז”ל לפי סדרן

המופיע בספר ’עין יעקב’ - למסכתות ברכות ושבת, ומשניות זרעים.

 


על התפילה

 

עולת ראיה

הוא סידור תפילה המפורש בידי הרב קוק.

בשני חלקים: חלק א’ לימות החול, חלק ב’ לשבתות ומועדים.

 

פירוש הגדה לפסח

הגדה של פסח - ליקוטי פירושים להגדה של פסח בצרוף הלכות

(הספר מופיע גם ב’עולת ראיה’ חלק ב’).

 

 

על התורה

 

מדבר שור

דרשות שנשא הרב סביב פרשיות השבוע והמועדים מהשנים תרנ"ד-תרנ"ו (1894-1896). נכתב בשנים בהן שימש הרב קוק כרבה של העיירה זוימל בליטא


שמועות הראי"ה

שיחות לפרשת השבוע ולמועדים שניתנו ע"י הרב קוק ונכתבו לאחר מכן ע"י הרב קלמן אליעזר פרנקל

 

 

לקוטים מכתבי הרב

 

מאורות הראי”ה

לקט דרשות, דברי מחשבה, אגרות ומאמרים, בנושאים הבאים :

ירח איתנים, חנוכה, ארבע פרשיות, פורים, הגדה של פסח, שבועות, שבת, ענייני תפילה, תלמוד תורה

 

ביאורי הראיה

על פרקי אבות.

 

אורות האמונה

בנושאי אמונה.

 

כרוזי הראיה

קובץ כרוזים, קריאות, מודעות, קול קורא, גילויי דעת, מכתבים פומביים ותעודות נוספות שפורסמו ע"י הראי"ה קוק.

 

 

אישים

 

אדר היקר

רעיונות ורשמים לתולדותיו של האדר”ת:

ר’ אליהו דוד רבינוביץ-תאומים, שהיה חותנו של הרב.


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: ימיני
test1
test2