• הזוכים בחידון:

  "יום הרב קוק"

  מקום ראשון:

  כיתה ו'2 מביה"ס

  חורב בנים ירושלים

  מקום שני:

  כיתה ו'1 מביה"ס

  חורב בנים ירושלים


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2