• תפילות ראש השנה ויום כפור
  בביתו הקדוש של הרב קוק זצ"ל
  בשילוב ניגונים חסידיים

  יעברו לפני התיבה:
  החזן פרופסור יוסף פנטוןוהחזן הרב משה הרשלר

  מנחה ומעריב ערב ר"ה 18:30
  שחרית בר"ה ויום כיפור 8.00
  כל נדרי בערב יום כיפור 18:20

  לפרטים נוספים:הרב יצחק 054-819-2391
  מספר מקומות מוגבל
  רישום ותשלום מראש חובה,

  שיעור בכתבי האר"י

  עם פירוש הרב קוק.

  עם הרב יוחאי ימיני.

  כל יום חמישי ב'בית הרב קוק',

  שעה 21.00,  שיעור בפרשת השבוע ואקטואליה

  לאור תורת הרב קוק.

  עם הרב יצחק זאגא.

  כל יום שלישי, שעה 20.00  תפילות שבת ב'בית הרב קוק'* ביום שישי: מנחה וקבלת שבת 20 דקות אחרי הדלקת נרות* ביום השבת: תפילת שחרית בשעה 8:30 , קידוש לאחר התפילה* מנחה וסעודה שלישית: 90 דקות לפני צאת השבתלפרטים: הרב יצחק 054-819-2391


בית הרב | רחוב הרב קוק 9 ירושלים מיקוד 9131002 ת.ד 31098 טל: 02-6232560 beitharavkook@gmail.com
© כל הזכויות שמורות ל'וזאת לראיה' (ע"ר) | עיצוב אתר:תהילה ברנשטיין | בניית אתר: עמנואל ימיני
test1
test2